Видеото е чудесен начин да се представите на пазара или да затвърдите името си на сериозен бизнес с традиции.

Представете новия си продукт или услуга под формата на видео реклама. Запишете отзиви на доволни клиенти, за да привлечете нови потребители. Запознайте клиентите и партньорите си с фирмената си политика и визия. Повишете уменията на служителите си с обучителни видеа. Излъчвайте на живо фирмени семинари, конференции и събития.

Реклама

Един от основните инструменти на маркетинга. Цели да информира потенциалните и настоящите потребители за нов продукт или услуга които компанията предлага. Времетраенето зависи от платформата на разпространение и варира от 30 секунди до няколко минути.

Демонстарция

Нагледно представяне на възможностите и функциите на нов продукт, услуга или стока от специалист в областта, разработчик или служител на компанията.

Отзиви

Разказите от първо лице на доволни клиенти са разпространен метод за промотиране на вече пуснати на пазара продукти и услуги. Телепазарните компании от години разчитат на този модел, а гиганта Амазон позволяват на потребителите си освен коментари, да качват и видео с рецензия на закупената стока.

Видео обучение

Предназначено за нови служители – има за цел да ги запознае с методиката на работа, политиките на фирмата, наличното оборубване, техните права и задължения. Използва се и при отдалечена форма на обучение за придобиване на допълнителна квалификация или преквалификация.

Фирмени събития

Семинари, конференции, благотворителни инициативи, спортни събития често са част от живота на една компания. Репортаж от подобно събитие може да се използва за сближаване с клиентите чрез показване на социална ангажираност, съпричастност с кауза или идея.

Отчет

Финансови доклади и отчети на дейността също могат да бъдат представени във видео формат.

Корпоративното видео акцентира върху силните ви страни, представяйки ви във възможно най-добра светлина.