Ако се нуждаете от видео ваше за събитие, представление или проект.

Цялостна изработка на музикални видеоклипове – от концепцията и видеозаснемането, до обработката и постпродукцията. Отразяване на спортни събития, състезания, турнири. Заснемане на музикални концерти, театрални представления, фестивали.

Сценични изяви

Видеозаснемане на музикални и танцови представления, изяви на фолклорни групи и самодейни състави, театрални постановки, рецитали, конкурси, концерти.

Спорт

Заснемане на спортни събития, състезания, турнири, с възможност за излъчване на живо.

Организирани събития

Отразяване на събития организирани от клубове по интереси, неправителствени организации или институции, благотворителни кампании, творчески работилници и други.

Документални филми

Заснемане и монтаж на научни, научно-популярни, образователни исторически и др. филми с развлекателна или архивна цел, отразяващи реални събития и личности.